Wie zijn wij?
Noordlimburgwerkt.nl is een online recruitment site. Als Noord-Limburgse carrière en recruitmentsite bieden wij een portal dat mensen kan helpen aan een nieuwe uitdaging. Werkgevers en werkzoekenden vinden elkaar op Noordlimburgwerkt.nl. Van jong tot oud en van laag- tot hoogopgeleid. NoordLimburgWerkt.nl is gevestigd in Venlo en heeft een sterk regionaal karakter.

NoordLimburgWerkt.nl is een initiatief van Vaes & Linthorst (Werving & Selectie) en AB Marketing & Meer (online marketing bureau).

Waarom doen wij dit?
Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het voor bedrijven van belang om snel en gericht op zoek te kunnen gaan naar de juiste kandidaten in de regio. Andersom is het voor kandidaten belangrijk om de juiste uitdaging te vinden in hun eigen omgeving.

Hoe doen wij dit?
Wij brengen kandidaten en bedrijven bij elkaar door een online laagdrempelig platform te bieden waarbij vacatures breed worden uitgezet met behulp van diverse social media kanalen zoals LinkedIn, Facebook, twitter maar ook via de eigen website Noordlimburgwerkt.nl .

Waarom Noord-Limburg?

Noordlimburgwerkt.nl is een duidelijke en overzichtelijke site voor werkgevers en werknemers in deze sterk groeiende Noord-Limburgse regio. Bedrijven zijn altijd op zoek naar mensen die dezelfde taal spreken als het gaat over creativiteit, inzet maar ook reisafstand. Aangezien NoordLimburgWerkt in Venlo is gevestigd, is de keuze van de regio duidelijk.

Visie:
Bedrijven en mensen bij elkaar brengen middels een online recruitment systeem waarbij persoonlijk contact voorop staat.

Privacy:

Noordlimburgwerkt.nl hecht veel waarde aan de privacy en de rechten van zijn gebruikers en werkt conform de vigerende Nederlandse Privacywetgeving. Meer uitleg hierover vind je in onze algemene voorwaarden.