Het gaat goed met de Limburgse banenmarkt

Het gaat al enige tijd beter met de Nederlandse economie. Ondernemers krijgen meer vertrouwen en consumenten besteden meer.
Een direct gevolg van deze positieve ontwikkeling is dat de werkgelegenheid en daarmee het aantal vacatures in Limburg stijgt.

In de onderstaande grafiek kunt u het aantal vacatures in 2013 zien:

Aantal vacatures 2013

In het 3e kwartaal van 2013 waren er in totaal 5578 vacatures in Limburg.
In het 3e kwartaal van 2016 zijn dat er:

Aantal vacatures 2016

Dat wil zeggen dat er in het derde kwartaal van 2016 maar liefst 5974 vacatures meer beschikbaar waren.

Bron: CBS (https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/47/arbeidsmarkt-herstelt-in-alle-provincies)

Limburg, Nieuws